Archívum

Eseménynaptár - 2011. június

Kattintson a naptárra a nagyításhoz!

Mennybemenetel

mennybemenetel

Mennybemenetel (lat. Ascensio, az ascendo, 'fölmegy, fölemelkedik' szóból): Jézus Krisztus megdicsőülésének utolsó földi állomása, amikor negyven nappal föltámadása után az Olajfák hegyéről tanítványai szeme láttára a maga isteni erejével fölment az Atyához a mennybe.

„A Szentlélek eljövetele pedig erővel tölt majd el benneteket, hogy tanúságot tegyetek rólam Jeruzsálemben és egész Júdeában, Szamariában, egészen a föld határáig.' Miután ezeket mondta, a szemük láttára felemelkedett, és felhő takarta el a szemük elől. S miközben nézték őt, amint az égbe ment, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában. Így szóltak:,,Galileai férfiak, miért álltok és néztek az égre? Ez a Jézus, aki felvétetett mellőletek, úgy jön el ismét, ahogy az égbe felmenni láttátok.” ApCsel 1,8-11

 

Ünnepe a magyar nyelvben Áldozócsütörtök. - Dogmatikailag. A ~ a Szentlélek elküldésének és Jézus 2. eljövetelének alapja.

Jézus születése

„Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária el volt jegyezve Józseffel. Mielőtt egybekeltek volna, kitudódott, hogy méhében fogant a Szentlélektől. József pedig, a férje, igaz ember lévén, nem akarta őt hírbe hozni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el őt. Amikor ezeket forgatta szívében, íme, az Úr angyala álmában megjelent neki és így szólt: ,,József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami őbenne fogantatott, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az Úr szava, amit a próféta által mondott: ,,Íme, a szűz méhében fogan és fiút szül, és a nevét Emmánuelnek fogják hívni' [Iz 7,14]. Ez azt jelenti: Velünk az Isten. József pedig fölkelt álmából és úgy tett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét.” (Mt 1,18-24)

Jézus születéseJézus születése
Minden kedves testvérnek kegyelmekben gazdag, áldott Karácsonyi ünnepet kívánok!

Szabó Sándor plébános

Éves lelki programok

A MAGYAROK NAGYASSZONYA
tiszteletére szentelt templomok közös lelki-csokor készítésén tevékenykednek
 egészen éven át.

 

II. országos Magyarok Nagyasszonya találkozó

A teljes képernyős megtekintéshez kattintson a képre!
II. országos Magyarok Nagyasszonya találkozóII. országos Magyarok Nagyasszonya találkozó

Pápai üzenet a betegek XVIII. világnapjára

 Pápai üzenet a betegek XVIII. világnapjára

2010. február 9. kedd 09:55

Betegek világnapja 2010Szűz Mária első lourdes-i jelenésének napján, február 11-én ünnepli a betegek világnapját a katolikus egyház II. János Pál pápa 1992-es döntése óta. Erre az alkalomra Krisztus földi helytartója minden évben üzenetet intéz a betegségben szenvedőkhöz. Az alábbiakban XVI. Benedek pápa levelét adjuk közre.


2010. február 11-én, a Boldogságos Szűz Mária lourdes-i megjelenésének emléknapján tartjuk a betegek XVIII. világnapját a vatikáni bazilikában. Idén ez a nap szerencsésen egybeesik az Egészségügyi Dolgozók Lelkigondozásának Pápai Tanácsa létrehozásának 25. évfordulójával, ami további okot ad arra, hogy hálát adjunk Istennek az egészségügyi pasztoráció terén eddig megtett útért. Szívből kívánom, hogy ez az évforduló indítson még nagylelkűbb apostoli buzgóságra a betegek és az őket ápolók lelkipásztori szolgálatában.

Zarándoklat Márianosztrára - 2009. jún. 27

ZARÁNDOKLAT

MÁRIANOSZTRÁRA
/Magyarok Nagyasszonya testvér-plébánia/

A plébániai programjaink áttekintő nézetben

Plébániaközösségünk programjai

2009.
Január:

04.
Vízkereszt ünnepéhez kötődően - Ház és –lakásszentelés
08.
Rózsafüzér a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szenelt templomok közösségeiért.
11.

Elkötelezetten Krisztusért a XXI. században

Az Újpest-Rákospalotai Espereskerület lelki programja: 2009. május 8-9-10

Az Isteni Irgalmasság ünnepe

http://www.freeweb.hu/jhs/fausztina.jpgII. János Pál pápa, 2000. április 30-án, amikor a szentek sorába iktatta Boldog Fausztina Kowalska nővért, az Isteni Irgalmasság ájtatosságának apostolát, egyben az egész egyetemes egyház számára kihirdette, hogy Húsvét második vasárnapján, Fehér-vasárnap tartjuk az Isteni Irgalmasság ünnepét.
 
A Pápa Rómában a Vatikán közvetlen közelében lévő Szentlélek templomot jelölte ki az Isteni Irgalmasság ájtatosságának központjául. Az Isteni Irgalmasság a Feltámadott Krisztus ajándéka az egyház és az egész emberiség számára, ahogy ezt II. János Pál pápa Dives in Misericordia k. enciklikájában kifejtette. Az Isteni Irgalmasság ugyanis az, ami korlátot szab a rossznak. Jézus rábízta Fausztina nővérre azokat az eszközöket is, amelyek révén az emberek közeledhetnek az Isteni Irgalmasság forrásához, ezek pedig az Irgalmasság ünnepe, az Irgalmas Jézus kegyképe, az Irgalmasság órája, az Isteni Irgalmasság rózsafüzére, valamint az ájtatosság terjesztése.

Az ünneppel kapcsolatban érdemes idézni Jézus szavait, melyeket Szent Fausztina nővér naplójában olvasunk. "Azt kívánom, hogy legyen az Irgalmasságnak ünnepe. Azt kívánom, hogy a képet (az Irgalmas Jézus képét) húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg! Ez a vasárnap legyen az irgalmasság ünnepe!" (Napló 49.)http://www.magyarkurir.hu/kepek/hirek/9766/isteni_irgalmassag.jpg "...Azt kívánom, hogy az irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, de főleg a szegény bűnösök részére" (Napló 699.)

Szerte a világon milliók készülnek kilenceddel az irgalmasság ünnepére. A kilenced nagypénteken kezdődik. Ez a nap - húsvét ünnepével együtt - Isten irgalmas szeretetének csúcspontja.

A kilenced imái megtalálhatók Szent Fausztina naplójában (1209-1229).

Amikor II. János Pál pápa Krakkóban felszentelte az Irgalmasság bazilikáját, beszédében ismételte ezt a fohászt: "Jézusom, bízom benned!" Tegyük ezt mi is mindannyian.

 
,,A kép által sok kegyelmet fogok kiosztani a lelkeknek, ezért hozzáférhetővé kell tenni minden lélek számára''
(Napló 570).

 /...Bővebben az Isteni Irgalmasság ünnepéről, klikkeljen ide.../

Tartalom átvétel
A honlapot eddig látogató tekintette meg.
Honlap és weboldal tervezés, készítés, keresőoptimalizálás, karbantartás: Honlap-Műhely