A plébániai programjaink áttekintő nézetben

Plébániaközösségünk programjai

2009.
Január:

04.
Vízkereszt ünnepéhez kötődően - Ház és –lakásszentelés
08.
Rózsafüzér a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szenelt templomok közösségeiért.
11.
(vasárnap) Magyarok Nagyasszony tiszteletére szentelt templomok közösségeiért szentmise - vendégünk, P. Kürtösi K. Lehel O.S.P.P.E házfőnök, Márianosztrai kegytemplom plébánosa.
12-17.:
Ökumenikus imahét a Baptista közösség házában
25-től
 Szent Pál apostol évében (2008-2009):
SZEIFRIED ZOLTÁN festő-grafikus művész kiállítása a templomban, Szent Pál apostol életéről.
A kiállítás 2009. március közepéig látható.
31.:
Szentháromság (kis) templomban a szentmisén közreműködik a rákospalotai Árpád-Házi Szent Margit plébánia ifjúsági zenekara.
 

Február: 

01.
(vasárnap), Szent Pál évéhez kapcsolódó lelki programsorozat első alkalma
Szentmisét és szentbeszédet tart:
Dr. KRÁNITZ MIHÁLY teológiai professzor.
Szentbeszéd témája:
Szent Pál megtérése. A feltámadt Krisztus és a Szentlélek életfordító ereje.
A szentmise után 20 perces vetítés az első századok keresztény emlékeiből, professzor úr vezetésével.
 
Az esti szentmisén hallható lesz: barokk kamarazenei áriák
Előadják:
Szili Gabriella – ének
Horváth Kinga – fuvola
Dés Attila – hegedű
Dinnyés Soma - orgona
 
08.:
(vasárnap) Magyarok Nagyasszony tiszteletére szentelt templomok közösségeiért rózsafüzér és  szentmise - vendégünk, Dr. Gruber László Deszki plébános atya
13.:
Énekkari próba felnőtteknek (első alkalom)         
 
17.:
felnőtt katekézis (első alkalom)      
 

Március:

01.:
(vasárnap) 18:00 órakor, Szent Pál évéhez kapcsolódó lelki program-sorozatunk második alkalma.
Szentmisét és szentbeszédet tart: Dr. KRÁNITZ MIHÁLY teológiai professzor
Szentbeszéd témája:
Szent Pál a népek apostola. A keresztény misszió az egyház kezdetén.
 
Az esti szentmisén hallható lesz:

Áriák J. S. Bach kantátáiból
Előadják:
Jani Gabriella – ének
Dinyés Soma - orgona
 
08.:
(vasárnap) Magyarok Nagyasszony tiszteletére szentelt templomok közösségeiért rózsafüzér és szentmise - vendégünk, BALOGH LÁSZLÓ atya, Örkényi plébános.
A szentmisét, a MÁRIA RÁDIÓ élőben közvetíti!
22.:
az esti szentmisén után hallható lesz:
                                            F. Couperin: Nagycsütörtöki Olvasmányok
Előadják:
Kiss Noémi, Bach Helga – ének
Szabó Zsolt – viola da gamba
Dinyés Soma – orgona portatív
 


Április:

05.
(vasárnap) a 10:00 órakor kezdődő szentmisén az énekkar elénekli a passiót.
 
06-07-08.:
(Nagyhétfő, Nagykedd és Nagyszerda), NAGYBÖJTI TRIDUUM a 18:00 órakor kezdődő szentmisében mondja el lelkigyakorlatos szentbeszédét; MÁTHÉ GYÖRGY ATYA,
c. prépost, főesperes, püspöki tanácsos.
 
08.
Rózsafüzér a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szenelt templomok közösségeiért.
09.:
(nagycsütörtök)Erdő Péter bíboros, prímás, érsek atya szeretettel várja a híveket, krizmaszentelési szentmisére 10:00 órára a budapesti Szent István Bazilikába.
Szentmise - 18:00 órakor - Szentmise után virrasztás
10.:
(nagypéntek) Keresztút 15:00 órakor, Csonkamise 18:00 órakor
Az Isteni Irgalmasság kilencedet ezen a napon kezdjük el imádkozni!
 
11.:
(nagyszombat) Szentsír látogatás 10:00 órától,
F.Couperin: Jeremiás siralmai 17:00 órakor, előadják: Szili Gabriella, Bach Helga - ének; Szabó Zsolt - viola da gamba; Dinyés Soma - orgona portatív. Szertartás kezdete 18:00 órakor.
 
12.:
(Húsvétvasárnap) 10:00 órakor, Szent Pál évéhez kapcsolódó lelki program-sorozatunk harmadik alkalma.
Szentmisét és szentbeszédet tart: Dr. KRÁNITZ MIHÁLY teológiai professzor
Szentbeszéd témája: Az Egyház elterjedése. Keresztények a Római birodalomban
19.:
Az esti szentmise után hallható lesz:
                                                   G. F. Händel: F-dúr Orgonaverseny
A. Vivaldi: F-dúr Oboaverseny
G. F. Händel: g-moll Orgonaverseny
Előadják:
Juhász Andrea - oboa
Dinyés Soma – orgona portatív
és a Fodor Kamaraegyüttes
 
25.:
Íme az ember – c. kiállítás megtekintése (II. János Pál pápáról) 
 

Május:

02.:
Szentmise az esztergomi bazilikában, Mindszenty József halálának évfordulóján 10:30 órakor. Ministránsainknak zarándoklat, találkozás 9:00 órakor a templom előtt. A szülőket is hívom!
 
03.:
(vasárnap) 18:00 órakor, Szent Pál évéhez kapcsolódó lelki programsorozat negyedik, befejező alkalma.
Szentmisét és szentbeszédet tart:
Dr. KRÁNITZ MIHÁLY teológiai professzor
a PPKE Fundamentál teológia tanszékvezetője.
Szentbeszéd témája: Szent Pál és az imádság. Lelki élet az ősegyházban.
08.
Rózsafüzér a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szenelt templomok közösségeiért.
08-09-10.:
Az Újpest-Rákospalotai esperes kerület lelki programja – részletes program a plakáton olvasható.
10.:
(vasárnap) Magyarok Nagyasszony tiszteletére szentelt templomok közösségeiért szentmise - vendégünk, Nagy Károly pápai káplán, é. esperes, vicarius episcopalis, plébános atya
16.:
Élő Rózsafüzér, a 2. szakaszba kapcsolódunk be - további információ az www.elorozsafuzer.hu oldalon.
 
27.:
ÚJPEST-RÁKOSPALOTAI ESPERESKERÜLET (Szentségimádási nap)
Budapest-Rákospalota-Magyarok Nagyasszonya Főplébánia templomban.
 
30.:
Pünkösd előtti szombat
Az esztergomi Szent Anna Plébánia közössége pünkösd szombatjára közös szentmisére, imádkozásra hív minden katolikus közösséget. Feladat: megszervezni a közösségekben egy szentmisét a csíksomlyói zarándok misével egyidőben (ott 12.30, nálunk 11.30). A plébánia közösségünk is csatlakozik a felhíváshoz.
Szentmise, 11:30 órakor a Magyarok Nagyasszonya templomban.

 Június:

27.:
ZARÁNDOKLAT MÁRIANOSZTRÁRA /Magyarok Nagyasszonya testvér-plébánia/, 2009. június 27-én /szombat/. Indulás: a templom előtti parkolóból, reggel 8 órakor autóbusszal Útiköltség: 1.500 Ft/ fő Jelentkezés: Személyesen a szentmisék után v. félfogadási időben a plébánián.

A honlapot eddig látogató tekintette meg.
Honlap és weboldal tervezés, készítés, keresőoptimalizálás, karbantartás: Honlap-Műhely