Archívum

Eseménynaptár, augusztus

Kattintson az eseménynaptárra a nagyításhoz!

Eseménynaptár, július

Kattintson az eseménynaptárra a nagyításhoz!

Eseménynaptár, június

Kattintson az eseménynaptárra a nagyításhoz!

Urunk Mennybemenetele

Mennybemenetel (lat. Ascensio, az ascendo, 'fölmegy, fölemelkedik' szóból): Jézus Krisztus megdicsőülésének utolsó földi állomása, amikor negyven nappal föltámadása után az Olajfák hegyéről tanítványai szeme láttára a maga isteni erejével fölment az Atyához a mennybe.

„A Szentlélek eljövetele pedig erővel tölt majd el benneteket, hogy tanúságot tegyetek rólam Jeruzsálemben és egész Júdeában, Szamariában, egészen a föld határáig.' Miután ezeket mondta, a szemük láttára felemelkedett, és felhő takarta el a szemük elől. S miközben nézték őt, amint az égbe ment, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában. Így szóltak:,,Galileai férfiak, miért álltok és néztek az égre? Ez a Jézus, aki felvétetett mellőletek, úgy jön el ismét, ahogy az égbe felmenni láttátok.” ApCsel 1,8-11

Ünnepe a magyar nyelvben Áldozócsütörtök. - Dogmatikailag. A ~ a Szentlélek elküldésének és Jézus 2. eljövetelének alapja.

Eseménynaptár, április

Kattintson az eseménynaptárra a nagyításhoz!

Eseménynaptár, március

Kattintson az eseménynaptárra a nagyításhoz!

Eseménynaptár, február

Kattintson az eseménynaptárra a nagyításhoz!

Evangelizáció

Kattintson a plakátra a nagyításhoz!

Eseménynaptár, január

Kattintson az eseménynaptárra a nagyításhoz!

URUNK MEGJELENÉSE – VÍZKERESZT

A napkeleti bölcsek: Gáspár, Menyhért, Boldizsár

A napkeleti bölcsekről

„Amikor megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: Hol van a zsidók újszülött királya? Mert láttuk az ő csillagát feltündökölni és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki.” (Mt 2, 1-2)

Máté evangéliuma szerint Jézus születését követően pásztorok és királyok járultak a kisded elé, hogy hódoljanak előtte és elvigyék neki adományaikat. A Biblia nem nevezi őket királyoknak, és nem beszél arról sem, hogy hárman volnának. A Biblia szóhasználata alapján helyesebb a napkeleti bölcsek elnevezés. A keresztény hagyomány névvel is illeti őket, magyar nevük: Gáspár, Menyhért és Boldizsár.

Tartalom átvétel
A honlapot eddig látogató tekintette meg.
Honlap és weboldal tervezés, készítés, keresőoptimalizálás, karbantartás: Honlap-Műhely