Boldog II. János Pál gondolatai

Boldog II. János Pál gondolatai ápr. 02. - ápr. 08.

2012. április 02.
A megbocsátás összeegyeztethetetlen a haragtartással és a bosszúvággyal, de nem az igazságossággal. Az igazi béke valójában az „igazságosság műve” (vö. Iz 32,17)

2012. április 03.
Nincs béke igazságosság nélkül, nincs igazságosság megbocsátás nélkül.

2012. április 04.
Az igazságot mindig szeretettel kell gyakorolni.

2012. április 05.
Akkor térítheted meg a többieket, ha tisztában vagy saját gyöngeségeddel.

2012. április 06.

Boldog II. János Pál gondolatai márc. 26. - ápr. 01.

2012. március 26.
Senki sem hasonlítható Máriához abban, ahogy állandóan szemlélte Krisztus arcát. Lelki szemei már az angyali üdvözletkor rászegeződtek, amikor a Szentlélektől foganta Őt; s a következő hónapokban kezdte érezni jelenlétét és elképzelni arcvonásait.

2012. március 27.
Miként a megváltás egyetlen embernek műve volt, akit Krisztusnak neveztek, ugyanúgy – az anyagi alapokra és a tömeghatásra épülő rendszerekkel ellentétben – a kereszténység vallja, hogy egyetlen ember, aki megváltozik, megváltoztathatja a világot.

Boldog II. János Pál gondolatai márc. 19. - márc. 25.

2012. március 19.
Isten „megváltásunk kezdetét Szent József hűséges oltalmára bízta”. XIII. Leó pápa már száz évvel ezelőtt felszólította a katolikus világot, hogy kérje Szent Józsefnek, az egyetemes Egyház védőszentjének oltalmát. A mai időkben is állandóan komoly okunk van arra, hogy minden ember Szent Józsefnek ajánljunk.

2012. március 20.
Aki megbocsát, és aki bocsánatot nyer, egy alapvető közös ponton találkozik egymással; ez a pont az ember méltósága.

2012. március 21.

Boldog II. János Pál gondolatai márc. 12. - márc. 18.

2012. március 12.
A lelkiismeretvizsgálat a személyes lét egyik legjelentősebb tevékenysége. Általa szembesül ugyanis minden ember tulajdon életének valóságával, és fedezi föl, hogy cselekedetei mennyiben távolodtak el az eszménytől, amit maga elé tűzött.

2012. március 13.

Boldog II. János Pál gondolatai márc. 05. - márc. 11.

2011. március 05.
A mai ember, sajnos minél inkább elveszíti a bűn iránti érzékét, annál kevésbé keresi Isten bocsánatát: korunk sok problémája és nehézsége ebből fakad.

2011. március 06.
Krisztus irgalmas, de egyszersmind hajthatatlan. Néven nevezi a jót és a rosszat, egyesség és megalkuvás nélkül, de mindig kész a bocsánatra.

2011. március 07.

Boldog II. János Pál gondolatai feb. 27. - márc. 04.

2012. február 27.
A különféle egyházi szervezetek növekvő együttműködésének köszönhetően, a pásztorok szeretetteljes irányítása mellett az egész Egyház szebb és hitelesebb arcot tud mutatni mindenki felé, áttetszőbben tudja megmutatni az Urat, s így hozzájárul ahhoz, hogy visszanyerjék a reményt és vigasztalást mindazok, akik keresik, s azok is, akik nem keresik ugyan, de szükségük van rá.

2012. február 28.

Boldog II. János Pál gondolatai feb. 20. - feb. 26.

2012. február 20.
A háborúkért nemcsak azok felelősek, akik azokat közvetlenül kirobbantják, hanem azok is, akik nem tesznek meg minden tőlük telhetőt azért, hogy a háborúkat megakadályozzák.

2012. február 21.
A háború valójában az ember szívében születik, az emberében, aki bűnt követ el.

2012. február 22.

Boldog II. János Pál gondolatai feb. 13. - feb. 19.

2012. február 13.
Embereket erőszakkal használati cikké és a profit forrásává alacsonyítani: súlyos bűn méltóságuk és alapvető jogaik ellen.

2012. február 14.
Az emberről csak annyiban mondhatjuk el, hogy munkája által „uralma alá hajtja” a földet, amennyiben képes a munka ura maradni, és nem válik annak rabjává.

2012. február 15.

Boldog II. János Pál gondolatai feb. 06. - feb. 12.

2012. február 06.
A rosszat tiltó erkölcsi törvények előtt nincsenek kiváltságok és kivételek senki számára. Legyen valaki a világ ura vagy az utolsó „nyomorult” a földön, nincs különbség: az erkölcsi követelmények előtt valamennyien teljesen egyenlők vagyunk.

2012. február 07.
Szó sem lehet a választás szabadságáról akkor, amikor határozott erkölcsi rosszról van szó, amikor egész egyszerűen ezzel a paranccsal állunk szemben: „Ne ölj!”

2012. február 08.

Boldog II. János Pál gondolatai jan. 30. - feb. 05.

2012. január 30.
Korunk embere inkább hisz a tanúknak, mint a tanítóknak; inkább a tapasztalatnak, mint a tanoknak, jobban az életnek és a tetteknek, mint az elméleteknek. A keresztény élet tanúsága a misszionálás első és pótolhatatlan formája.

2012. január 31.
Don Bosco leginkább életével tanít.

2012. február 01.

Tartalom átvétel
A honlapot eddig látogató tekintette meg.
Honlap és weboldal tervezés, készítés, keresőoptimalizálás, karbantartás: Honlap-Műhely