Boldog II. János Pál gondolatai

Boldog II. János Pál gondolatai aug. 20. - aug. 26.

2012. augusztus 20.
Az Isteni Gondviselés nagy ajándéka volt, hogy ezer évvel ezelőtt a magyar nemzet számára kiváló államférfit adott. Rátermettségét és bölcsesség felismerte Szilveszter pápa, amikor koronát adományozott neki. A korona elnyerését István nem kitüntetésnek, hanem szolgálatnak tekintette. Korának körülményei között mindig a rábízott közösség javát kereste.

2012. augusztus 21.

Boldog II. János Pál gondolatai aug. 13. - aug. 19.

2012. augusztus 13.
A tettekben megnyilvánuló szeretet kimondhatatlanul nagy erőt kölcsönöz a szavakkal kimondott szeretetnek.

2012. augusztus 14.
Krisztus azt akarja, hogy Péter Utódaként tanúskodjam az egész világ előtt arról, miben mutatkozik meg korunk emberének nagysága – és nyomorúsága. Miben nyilvánul meg veresége, és miben győzelme. (Auschwitz 1979. jún.07.)

2012. augusztus 15.

Boldog II. János Pál gondolatai aug. 06. - aug. 12.

2012. augusztus 06
Krisztus arcára szegezni tekintetünket, fölismerni a misztériumot emberségének mindennapos és fájdalmas útján, s végül meglátni az isteni ragyogást, amely véglegesen az Atya jobbján megdicsőült Föltámadottban nyilvánul meg – ez Krisztus minden tanítványának feladatat, tehát a miénk is.

2012. augusztus 07.
Az, aki halálában annyira iszonyatosnak és csúfnak látszott, hogy az emberek eltakarták előle arcukat (vö. Iz 53,2-3), épp a kereszten nyilatkoztatja ki az Isteni Szeretet szépségének és erejének teljességét.

Boldog II. János Pál gondolatai júl. 30. - aug. 05.

2012. július 30.
Néhányan közületek talán kísértést érezhetnek arra, hogy elmeneküljenek a felelősségvállalás terhe elől: az alkoholizmus és a kábítószerek csalóka világába, futó, házasságra, családalapításra nem irányuló kapcsolatokba, közömbösségbe, cinizmusba, sőt erőszakba. Óvakodjatok a világ csapáitól, amely arra törekszik, hogy kihasználja vagy eltorzítsa a boldogság és az élet értelmének keresésére irányuló vágyaitokat, erőfeszítéseiteket!

2012. július 31.

Boldog II. János Pál gondolatai júl. 23. - júl. 29.

2012. július 23.
Az evangélium követelményei kétségkívül magasak. Jól tudjuk, hogy Krisztus erre vonatkozóan soha nem áltatta tanítványait és hallgatóit.

2012. július 24.
Ne féljetek szentek lenni! Tegyétek az új évezredet a szentek korszakává!

2012.július 25.
Az életszentségre szóló hívást csak az imádás csöndjében lehet meghallani, és csak Isten végtelen transzcendenciája tudja kibontakoztatni.

2012. július 26.

Boldog II. János Pál gondolatai júl. 16. - júl. 22.

2012. július 16.
A megvalósított testvéri élet önmagában is prófécia, egy olyan társadalomban, amelyben olykor anélkül, hogy tudnák, mélységes vágy él az emberekben egy határtalan testvériség után.

2012. július 17.
A földi érdekek és a lélek vágyai nem zárják ki egymást, ám szükséges azokat összhangba és egységbe hozni egymással.

2012. július 18.

Boldog II. János Pál gondolatai júl. 09. - júl. 15.

2012. július 09.
A hegyekben lehetőségünk nyílik arra, hogy megtapasztaljuk, mennyire fáradságos a felfelé vezető út. A meredek emelkedők meghódítása formálja az emberi jellemet, míg a természettel való érintkezés derűssé teszi a lelket.

2012. július 10.
Ha a forrást keresed, felfelé kell haladnod, az árral szemben. Keresd hát, kutasd, ne hátrálj meg, tudod, hogy itt kell lennie valahol – Hol vagy, forrás?... Hol vagy, forrás?

2012. július 11.

Boldog II. János Pál gondolatai júl. 02. - júl. 08.

2012. július 02.
Az embernek szüksége van a szépségre.

2012. július 03.
A természet szépsége mintegy áthatja az emberi szívet.

2012. július 04.
A vizet, a levegőt, a földet, az erdőket, az állatokat és a növényeket Isten teremtette, és az ember részérő tisztelet illeti őket.

2012. július 05.

Boldog II. János Pál gondolatai jún. 25. - júl. 01.

2012. június 25.
Az elsődleges és alapvető kulturális érték kétségkívül maga a lelkileg érett – vagyis a teljes körű nevelésben részesült – ember, aki maga is képes nevelni önmagát és másokat.
2012. június 26.
A Szentlélek mindig új utakat mutat, és ezt azokon az embereken keresztül teszi, akik mélyen megélik hitüket.
2012. június27.
Minden tevékenységnek az imádságban kell gyökereznie.
2012. június 28.

Boldog II. János Pál gondolatai jún. 18. - jún. 24.

2012. június 18.
A fiatalság nem átmeneti kor, hanem a kegyelem által a személyiség kialakítására adott idő.

2012. június 19.
A fiatalok azt akarják, hogy foglalkozzanak velük, hogy valaki megmondja nekik, mi a jó és mi a rossz.

2012. június 20.
Amikor a lelkiismeret a „lélek világos szeme” (vö. Mt 6,22-23) „a jót rossznak és a rosszat jónak” (Iz 5,20) mondja, már úton van a legnyugtalanítóbb torzulás és a legsötétebb erkölcsi vakság felé.

2012. június 21.

Tartalom átvétel
A honlapot eddig látogató tekintette meg.
Honlap és weboldal tervezés, készítés, keresőoptimalizálás, karbantartás: Honlap-Műhely